Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Styret

Styret består av 3 representanter fra arbeidsgiversiden og 3 representanter fra arbeidstakersiden i KFBHs medlemsbedrifter. I tillegg sitter daglig leder fra KFBH som styrets sekretær (uten stemmerett), samt at de ansatte i KFBH har en representant (uten stemmerett).

Etter årsmøte i april 2017 fikk styret følgende sammensetning: 
Arbeidsgiverrepresentanter:
Erling Brevik                   Kristiansund Karosseri  
Ketil Solli-Sæther            Oss-Nor AS          
Hege Ø. Gjerde               Algea AS                               
Arbeidstakerrepresentanter:
Helge Sveggen                Nardo bil      
Åge Svanemsli                Øyvind Lystad AS         
Cecilie Ødegård               Vestbase AS        

Varamedlemmer:
Roger Phillips                 Berge Motor AS  (arbeidsgiverrepresentant)           
Roar Gimnes                  Nordmørskafeen  (arbeidsgiverrepresentant)              
Siv Helen Ulseth             Subsea Construction AS    (arbeidstakerrepresentant)  
Bente Ulseth                  Abyss Group  (arbeidstakerrepresentant)               

Sekretær i styret: Turid Ødegård, daglig leder i KFBH
Ansatte representant, KFBH: Kariin B Skaget, bedriftssykepleier