Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Turid Ødegård / turid@kfbh.no / 715 715 32

Stilling: Daglig leder og bedriftssykepleier

Utdanning: Bachelor i sykepleie fra Høgskolen i Molde.
Lederutdanning for helse- og sosialsektoren fra Kristiansund sykehus
Veiledningspedagogikk fra Høgskolen i Ålesund

Hoved-fagområde(r) i KFBH: Ledelse og administrasjon, testing av røykdykkere og mellommenneskelige forhold.

Erfaring fra BHT og tidligere: Jobbet i KFBH siden 2002.
Har tidligere 13 års praksis fra medisinsk sengepost ved sykehus som assisterende avdelingssykepleier og avdelingssykepleier.