Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Ann Aase Kvalvaag / ann@kfbh.no / 715 715 33

Stilling: Ergotrerapeut og feldenkraispedagog. Stedfortreder for daglig leder.

Utdanning: Bachelor i ergoterapi fra Høyskolen i Sør-Trøndelag.
Feldenkraisutdanning fra Italia /Firenze2
Verneingeniørstudiet ved Teknologisk institutt; Støy og vibrasjoner

Hoved-fagområde(r) i KFBH: Muskel- og skjelettplager, mellommenneskelige forhold, IA, sykefraværsoppfølging, støy, vibrasjoner, risikovurdering og KFBHs kursvirksomhet.

Erfaring fra BHT og tidligere: Har jobbet i bedriftshelsetjeneste siden 1990, hovedsakelig i KFBH.