Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Weronika Grimelid Enaasen / weronika@kfbh.no /
715 715 34

Stilling: Fysiotrapeut

Utdanning:
Bachelor i fysioterapi fra høyskolen i Tromsø
Medisin grunnfag fra universitetet i Tromsø
Arbeids- og organisasjons psykologi fra universitetet i Tromsø

Hoved-fagområde(r) i KFBH:  
Muskel- og skjelettplager, vibrasjon,
sykefraværsoppfølging, risikovurdering, undervisning


Erfaring fra BHT og tidligere:  Har jobbet i KFBH siden 2008