Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Astrid Krane / astrid@kfbh.no / 715 715 39

Stilling: Yrkeshygieniker og bedriftssykepleier

Utdanning: Bachelor i sykepleie ved høyskolen i Molde.
Videreutdanning innen HMS ved høgskolen i Bodø.
Verneingeniørstudiet ved Teknologisk institutt; Kjemikaliehåndtering, Støy og vibrasjoner, Inneklima, og Systematisk HMS arbeid.

Hoved-fagområde(r) i KFBH: Kjemikaliehåndtering, støy, inneklima, risikovurdering, førstehjelp, IA, sykefraværsoppfølging og IK-system.

Erfaring fra BHT og tidligere: Har jobbet i bedriftshelsetjeneste siden 2006, hovedsakelig i KFBH. Jobbet en periode i 2014 /15 som Clinic manager i AS Norske Shell før hun kom tilbake til KFBH. Har tidligere jobbet 10 år som sykepleier ved barneavdeling, medisinsk avdeling, akuttmottak og sykehjem.