Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Liv Elin Alnæs Vikene / livelin@kfbh.no / 715 715 38

Stilling: Bedriftslege (autorisert offshore-,sjømanns- og fly-lege)

Utdanning:
Can. med fra Universitetet i Oslo.
Div. Arbeidsmedisinske kurs/spesialisering
Flymedisinsk utdanning fra Blindern og Frankfurt
Div. kurs i maritim medisin
Petroleumslegekurs

Hoved-fagområde(r) i KFBH:
Arbeidsmedisin, attester,
yrkesskade og yrkessykdom, kurs/undervisning, rådgivning og veiledning i
juridiske forhold, sykefraværsarbeid. 
 

Erfaring fra BHT og tidligere: Har jobbet i bedriftshelsetjenesten siden 2005,  både i Averøy BHT og  KFBH.
Jobber også som fastlege ved Bryggen Medisinske Senter.