Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Karin Beathe Skaget / karin@kfbh.no / 715 715 35

Stilling: Bedriftssykepleier

Utdanning: Bachelor i sykepleie fra Høyskolen i Molde.
Videreutdanning i veiledning og geriatri fra Høyskolen i Molde.
Verneingeniørstudiet ved Teknologisk institutt; Ergonomi og belysning.

Hoved-fagområde(r) i KFBH: Rus/avhengighetsproblematikk (AKAN-arbeid), førstehjelp, førstehjelp, systematisk HMS-arbeid, IA og sykefravær.

Erfaring fra BHT og tidligere: Jobbet i KFBH siden 2009.
Jobbet 20 år som sykepleier / assisterende avdelingssykepleier / fagutviklingssykepleier ved sykehus, hovedsakelig ved medisinsk avdeling.