Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

HMS-systemarbeid

- Samarbeidsmøter
- Internkontrollsystem
- AMU/HMS-møter
- AKAN system
- Sykefraværs-system
- Vernerunder
- Risikovurdering
- Byggesaker
- Stoffkartotek

Arbeidsmetoder:
Opplæring / undervisning i systemoppbygging og gjennomføring, råd og veiledning, møtedeltakelse.