Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Mellommenneskelige forhold

- Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
- Konflikthåndtering
- Mobbing/trakassering
- Endringsprosesser
- Kriser

Arbeidsmetoder:
Arbeid med system, grupper og/eller enkeltpersoner, kartlegging, undervisning, informasjon, samtaler, prosesser, leder-veiledning og forslag om forebyggende tiltak.
Type prosesser kan være; Karasek og Theorell, LØFT m.fl. KFBH har kontakt med arbeids- og organisasjonspsykolog som kan benyttes.

*Større prosesser eller bruk av arbeids og organisasjonspsykolog inngår ikke i BHTs faste pris.