Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Ergonomi, muskel/skjelett

- Fysiske arbeidsmiljøet
- Hjelpemidler
- Ombygginger
- Arbeidsoppgaver
- Organisering av arbeidet
- Stress
- Tilrettelegging for gravide arbeidstakere

Arbeidsmetoder:
Risikovurdering, ulike kartlegginger, funksjonsvurdering, råd og veiledning til grupper og/eller enkeltpersoner, undervisning og forslag om forebyggende tiltak.