Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Sikkerhet

- Risikovurdering
- Verneutstyr

Arbeidsmetoder:
Råd og veiledning ift holdninger og enkeltsaker, undervisning, arbeidsplassbesøk

.