Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Rus- og avhengighetsproblematikk

- Avhengighetsproblematikk; enkeltsaker og system - AKAN-utvalg

Arbeidsmetoder:
Systemoppbygging, deltakelse i AKAN-utvalg, leder-veiledning, oppfølging av enkeltsaker med samtaler og utarbeidelse av kontrakter, undervisning.