Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Yrkeshygiene

- Støy
- Lys
- Inneklima
- Vibrasjoner
- Kjemiske stoffer
- Biologisk materiale
- Tilrettelegging for gravide arbeidstakere
Arbeidsmetoder
Målinger / kartlegginger, undervisning og faglig veiledning ift helsefarer, mulige tiltak og verneutstyr.