Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Attester

(Pris oppgitt for de som ikke har dette i sitt tilbud)

- Offshore 1600,- kr
- Førerkort/utrykningskjøretøy 450,- kr
- Røykdykker inkl. fysisk test 3000,- kr
- Los 2200,- kr
- Varmt arbeid 500,- kr
- Sjømann 1800,- kr
- Flyger 3500,- kr inkl. EKG og avgifter
- Flygeleder 3500,- kr inkl. EKG og avgifter