Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Kurs

KFBH tilbyr følgende kurs;

- 40 Timers grunnkurs arbeidsmiljø
- HMS Kurs for ledere
- Førstehjelpskurs
- Risikovurdering
- Ergonomikurs
- Verneombudsforum
- Kjemikaliehåndtering
- Sykefravær – oppfølging og regelverk
- Yrkessykdom - skade
- Feldenkrais – grupper og individuelle timer
- Arbeidsmiljøloven og forskrifter
- Andre HMS-tema

Klikk her for informasjon om konkrete kurstilbud samt kursbeskrivelser.

Det vil bli sendt ut invitasjon til hvert enkelt kurs til alle våre medlemsbedrifter.
Kursene er også åpne for ansatte / bedrifter som ikke er medlemmer.

Priser på kurs vil variere. Prisene vil bli oppgitt på kursinvitasjonene. For de bedriftene som har kurs inkludert i sin BHT-avtale er kursene sterkt rabatert.

Interne kurs – be om tilbud.