Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Annet*

- Treningsveiledning for ansatte med muskel-/ skjelettplager
- Skreddersydde treningsopplegg for ansatte som ønsker å komme i form
- Influensavaksinering
- Oppbygging av internkontrollsystem
- Bistand ved større hendelser og ulykker
- Bistand fra arbeids- og organisasjonspsykolog
- Bistand med større psykososiale prosesser slik som LØFT, større kartlegginger m.m.

* Ligger ikke innbakt i medlemsprisen, og faktureres pr stk eller pr time