Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Vårt formål

KFBH tilbyr kompetanse innen HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) til private og offentlige bedrifter på Nordmøre.

KFBH bistår din bedrift med å oppfylle myndighetenes krav til arbeidsmiljøet, og gjennom dette oppnå et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

KFBH bistår og veileder arbeidsgiver, arbeidstaker samt verneombud / tillitsvalgte i HMS spørsmål.

KFBHs arbeid har sitt grunnlag i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

KFBH tilbyr bedriftshelsetjeneste med fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid.

KFBH yter god BHT til medlemsbedriftene. Med god BHT menes tilbud som til enhver tid holder en høy standard i forhold til utviklingen i samfunnet.

KFBH skal i hovedsak bistå de bedriftene som er tilsluttet ordningen, men hvis kapasiteten tilsier det kan vi også ta på oss enkeltoppdrag for andre.

Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste(KFBH) er Nordmøres ledende HMS-tjeneste med 150 medlemsbedrifter og ca 2700 ansatte. I tillegg server vi seks kommuner. De fleste av våre medlemsbedrifter holder til i Kristiansund og Averøy, men vi har også bedrifter i Gjemnes, Smøla, Halsa, Eide og Molde. 

For mer informasjon, se under Om KFBH