Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Tjenester

Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste (KFBH)
KFBH bistår deres bedriften med å oppfylle myndighetenes krav til arbeidsmiljøet, slik at dere kan oppnå et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

KFBH bistår og veileder arbeidsgiver, arbeidstaker samt verneombud / tillitsvalgte i HMS spørsmål. Ta kontakt for bestilling av tjenester Arbeidsgiver plikter å knytte godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. I tillegg er det mange næringsgrupper som skal være knyttet til bedriftshelsetjeneste. Hvilke disse er finner man i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §13-1. I følge Arbeidstilsynet er man ikke bare forpliktet til å være tilknyttet en BHT, man skal også dokumentere at bedriften bruker BHTs tjenester i det forebyggende HMS-arbeidet.

Alle ansatte i KFBH har taushetsplikt underlagt lov om helsepersonell, på lik linje med annet helsepersonell.
KFBH yter en helhetlig bedriftshelsetjeneste med fokus på kvalitet og de enkelte bedrifters behov. Vi er en tverrfaglig kompetansebedrift som dekker de fleste fagområder innen arbeidsmiljøet. Vi legger vekt på samarbeid, kommunikasjon og systematisk arbeide.

Er dere ikke tilknyttet KFBH; Ta kontakt for tilbud om bedriftshelsetjeneste.
Epost post@kfbh.no / telefon 71571530

Nedlastning av brosjyre