Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Kurs

 
Det vil bli sendt ut invitasjon til hvert enkelt kurs til alle våre medlemsbedrifter.
Kursene er også åpne for ansatte / bedrifter som ikke er medlemmer.

Priser på kurs vil variere. Prisene vil bli oppgitt på kursinvitasjonene. For de bedriftene som har kurs inkludert i sin BHT-avtale er kursene sterkt rabatert.

Interne kurs – be om tilbud.