Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Arbeidsmiljøloven og forskriften

Inngår som en del av 40 timers kurset . Ledere, verneombud og ansatte som ønsker opplæring eller oppfriskning innen tema kan ta kontakt  for mer informasjon / tilbud; turid@kfbh.no eller 715 715 30