Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Visjon, mål og etikk

VISJON:
Det skal bli like fint å jobbe som å danse.

MÅL:
KFBH yter god BHT til medlemsbedriftene. Med god BHT menes tilbud som til enhver tid holder en høy standard i forhold til utviklingen i samfunnet.
KFBH har trygg økonomi
KFBH har et godt og utviklende arbeidsmiljø for de ansatte.

ETIKK:
KFBH følger internasjonale etiske regler for bedriftshelsetjeneste:
Bedriftshelsetjeneste skal utføres i samsvar med de høyeste faglige standarder og etiske prinsipper.
Bedriftshelsepersonell skal arbeide for helse og sosial velferd for arbeidstakere, individuelt og kollektivt.
Bedriftshelsepersonell er forpliktet til å verne om arbeidstakeres liv og helse, respektere menneskeverd og virke til fremme for de høyeste etiske prinsipper innenfor politikk og planer som vedrører arbeidsmiljø.
Integritet i yrkesmessig fremferd, upartiskhet og vern om fortrolighet når det gjelder helseopplysninger og arbeidstakeres private anliggender, inngår som en del av disse forpliktelsene.
Bedriftshelsepersonell er eksperter som skal nyte full faglig uavhengighet når de utfører sine oppgaver. De skal skaffe seg og holde ved like den kunnskap som er nødvendig for at de skal løse sine oppgaver i samsvar med god praksis og yrkesetikk.

Hver enkelt faggruppe i KFBH følger etiske retningslinjer som er gitt av de respektive yrkesforeninger.